Đại lý bán sản phẩm của Khang Nữ Đan tại Vĩnh Phúc

Quý khách có nhu cầu mua sản phẩm Khang Nữ Đan tại Tỉnh Vĩnh Phúc vui lòng liên hệ với nhà phân phối và hệ thống các cửa hàng, đại lý phía dưới.

STT TÊN NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI
1 Đức Tịnh Thượng Trưng – Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc 0917 630 885
2 TT Vĩnh Tường – Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc 0989 871 454
3 Hải Đăng Bình Dương – Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc 0974 860 820
4 Cường Đức Thổ Tang – Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc 0923 559 666
5 Nguyệt Dung TT Yên Lạc – Yên Lạc – Vĩnh Phúc 0129 822 2237
6 Loan Tảo TT Yên Lạc – Yên Lạc – Vĩnh Phúc 02113 856 844
7 TT Yên Lạc – Yên Lạc – Vĩnh Phúc 0916 166 603
8 Trần Lê Nhân Phố II – TT Hương Canh – Bình Xuyên – Vĩnh Phúc 0211 3866 948
9 Hương Canh – Bình Xuyên – Vĩnh Phúc 0986 578 408
10 Bình Xuyên – Phúc Vĩnh 0165 823 0845
11 Số 2 Xuân Hào – Lập Thạch – Vĩnh Phúc 0975 108 019
12 Xuân Hòa – Lập Thạch – Vĩnh Phúc
13 Đồng Tâm – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc 0983 194 269
14 309 Đường Mê Linh – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc 0972 139 403
15 Kiều Oanh Ngô Quyền – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc 0948 024 368
16 Hòa Lụa Đồng Tâm – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc 0979 330 610
17 Phương Anh Phường Hùng Vương – Phúc Yên – Vĩnh Phúc 0916 835 797
18 Hoài Hùng 191 Trưng Trắc – Phúc Yên – Vĩnh Phúc 0982 153 191
19 Tiến Châu – Phúc Yên – Vĩnh Phúc 0211 3854 022
20 92 Trưng Trì – Phúc Yên – Vĩnh Phúc 0982 319 256