Đại lý bán sản phẩm của Khang Nữ Đan tại Thanh Oai

Quý khách có nhu cầu mua sản phẩm Khang Nữ Đan tại Thanh Oai, Thanh Trì, Mỹ Đức, Thường Tín – Hà Nội vui lòng liên hệ với nhà phân phối và hệ thống các cửa hàng, đại lý phía dưới.

STT TÊN NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI
1 Số 27 Mai Sao – Nguyễn Trãi – Thường Tín – Hà Nội 01268 229 596
2 Hưng Thắm Mai Sao – Nguyễn Trãi – Thường Tín – Hà Nội 0966 525 663
3 Số 07 Tam Hưng – Thanh Oai – Hà Nội 0163 651 2185
4 Số 18 Thôn Vĩ – Cao Viên – Thanh Oai – Hà Nội 0168 8159 630
5 Số 04 Phố Vác – Dân Hòa – Thanh Oai – Hà Nội 0433 878 405
6 Số 05 Cầu Lão – Ứng Hòa – Hà Nội 0165 3333 774
7 Kim Liên số 17 Xóm Nam Bình – Hòa Bình – Thường Tín – Hà Nội 0168 506 4786
8 Số 30 Thụy Ứng – Thường Tín – Hà Nội 097 216 7216
9 Tư nhân Đội 9 – Đại Áng – Thanh Trì – Hà Nội
10 Lâm Hậu Chợ Giường – Duyên Thái – Thường Tín 0904 727 737
11 Tú Ảnh Tiểu khu Mỹ Lâm – Thị trấn Phú Xuyên – Hà Nội 0985 139 673
12 GPP Số 2 Phố Guột – Phú Xuyên – Hà Nội 0984 869 835
13 Số 02 Nguyên Hanh – Văn Tự – Thường Tín _ HN 0975 020 699
14 Số 08 Phố Tía – Tô Hiệu – Thường Tín – Hà Nội 0902 054 093
15 Nhung Tuấn Đống Xung – Thắng Lợi – Thường Tín 0164 618 8637
1 Phong Thủy Thôn Quất Động – Quất Động – Thường Tín 0977 101 105
17 Liên Ninh Đường 71 Vân Tảo – Thường Tín 0989 258 707
18 Số 16 Tự Nhiên – Thường Tín – Hà Nội 0167 480 3966
19 Số 15 Kênh Đào – Mỹ Đức – Hà Nội 0973 190 504
20 GPP số 24 Thôn Trung – Hồng Sơn – Mỹ Đức – Hà Nội 0168 678 8989
21 Số 11 Cầu Dậm – Hợp Tiến – Mỹ Đức – Hà Nội 0168 336 2800
22 Số 08 Thôn Vài – Hợp Thanh – Mỹ Đức 0433 742 863
23 Số 14 Đục Khê – Hương Sơn – Mỹ Đức 0948 891 879
24 Số 13 Đục Khê – Hương Sơn – Mỹ Đức 0986 354 407
25 Bách Diệp Hoa Nam – Ứng Hòa – Hà Nội 0166 599 8686
26 Chị Thủy Tiền Phong – Thường Tín – Hà Nội 0983 347 651
27 Số 41 Văn Bình – Bình Vọng – Thường Tín 0984 479 688
28 Số 24 Chợ Giường – Duyên Thái – Thường Tín 01682 191 395
29 Thanh Bình Trần Phú – Thường Tín – Hà Nội 0433 853 385
30 Hà Linh Hà Hồi – Thường Tín – Hà Nội 0167 275 0167