Đại lý bán sản phẩm của Khang Nữ Đan tại Thanh Hóa

Quý khách có nhu cầu mua sản phẩm Khang Nữ Đan tại Tỉnh Thanh Hóa vui lòng liên hệ với nhà phân phối và hệ thống các cửa hàng, đại lý phía dưới.

STT TÊN NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI
1 307 Nguyễn Trãi 307 Nguyễn Trãi – TP. Thanh Hóa 0373 751 933
2 Số 1 CND Bỉm Sơn TX Bỉm Sơn 0942 979 907
3 Thanh Bình 358 Nguyễn Huệ – Bỉm Sơn 0122 3359 469
4 Yến Anh 210 Trường Thi – TP. Thanh Hóa 0986 991 273
5 Dũng Lý Thị trấn Nga Sơn 0989 988 039
6 Mai Trọng Ngã 5 Nga Mỹ – Nga Sơn 0373 872 082
7 Hà Hinh Ngã tư Minh Lộc – Hậu Lộc 0912 395 228
8 Đa Bảo Dược 324 Lý Nhân Tông – Thành phố Thanh Hóa 0912 034 237
9 Lê Thị Thủy 2 Nguyễn Mộng Tuân – Thành phố 0917 566 869
10 CND Hậu Lộc Khu 5 Thị trấn Hậu Lộc 0986 826 858
11 Thanh Tứ Thị trấn Hậu Lộc 0373 500 087
12 Nga Tĩnh Chợ Cần Cao – Hậu Lộc 0168 838 5584
13 CND Nga Sơn TT Nga Sơn 0974 237 968
14 Hồng Toàn Xóm 7 Nga Yên – Nga Sơn 0947 227 885
15 Đại lý thuốc tân dược Xóm 1 Nga Thủy – Nga Sơn 0376 506 150
16 Khiêm Giang 412 Lê Hoàn – TP 0948 613 888
17 Thảo Vân 91 Đào Duy Từ – TP 0373 256 540
18 An Khang 312 Lê Hoàn – TP. Thanh Hóa 0373 719 679
19 Xuân Quý 177A Trường Thi – Thành phố Thanh Hóa 0977 043 979
20 Khiêm Giang 412 Lê Hoàn – TP 0948 613 888
21 Cô Xuân 135 Trường Thi 0973 758 308
22 Chị Thanh 100 Nguyễn Trãi 0373 754 312
23 Cô Tuyết 72 Nguyễn Trãi
24 Chị Gấm 232 Trần Phú 0373 723 338
25 Anh Tuấn 232 Trần Phú 0373 856 668
26 Anh Quang 232 Trần Phú 0373 856 668
27 27 Triệu Quốc Đạt 0373 756 223
28 91 Tô Vĩnh Diện – Điện Biên 0982 420 645
29 Anh Phương Cầu Quán Nam
30 Cô Mùi 412 Lê Lai – Đông Sơn 0373 910 456
31 Chị Phượng 194 Phan Bội Châu 0914 236 978
32 Chị Nghĩa Kiot 17 chợ Nam Thành 0373 720 126
33 Chị Kiên 380 Lê Lai
34 Chị Hòa 224 Tống Duy Tân 0373 856 236
35 197 Nguyễn Trãi – Tân Sơn – TP. Thanh Hóa 0373 853 582
36 2 Nguyễn Gia Thiều – TP. Thanh Hóa 0373 853 870
37 Chị Thùy 585 Quang Trung
38 Chị Thơm 232 Trần Phú 0373 853 470
39 Anh Thương 543 Bà Triệu 0373 635 635
40 Chị Liên 414 Bà Triệu 0373 620 314
41 Chị Linh 01 Đội Cung 01235 749 978
42 Anh Hoàng 232 Trần Phú
43 Chị Tuyết Cầu Hạc 0373 753 516
44 Chị Hằng 187 Tống Duy Tân 0373 855 056
45 Cô Hà Chợ Vườn Hoa 0373 292 922
46 138 Hải Thượng Lãn Ông
47 Cô Thương Quang Trung II 0373 951 520
48 Anh Toàn Đường Quang Trung 0903 415 905
49 Chị Hương 14 Lê Quý Đôn 0947 190 585