Đại lý bán sản phẩm của Khang Nữ Đan tại Sơn Tây

Quý khách có nhu cầu mua sản phẩm Khang Nữ Đan tại Sơn Tây, Thạch Thất, Đan Phượng, Phúc Thọ – Hà Nội vui lòng liên hệ với nhà phân phối và hệ thống các cửa hàng, đại lý phía dưới.

STT TÊN NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI
1 QT Hồng Anh Thị trấn Hoài Đức – Hà Nội 0904 749 729
2 Số 9 – Tùng Thiện – Sơn Tây – Hà Nội 0989 316 547
3 NT Thủy Hằng Chùa đổ Thanh Mỹ – Sơn Tây – Hà Nội 0978 228 396
4 Hoàng Gia Cổ Đông – Sơn Tây – Hà Nội 0986 879 353
5 Ngọc Khánh Số 104 – Nguyễn Thái Học – Thị trấn Phùng – Đan Phượng – HN 0975 850 288
6 Quang Hồng Thị trấn Liên Quan – Thạch Thất – Hà Nội
7 Lộc Bình Thị trấn Phúc Thọ – Huyện Phúc Thọ – Hà Nội
8 Hà Phương Ngã tư Lục Quân – Sổ Đông – Sơn Tây – Hà Nội 0915 188 198
9 Phương Anh Trung Sơn – Trầm – Sơn Tây – Hà Nội 0169 304 0229
10 Số 39 Xóm mới – Sơn Đông – Sơn Tây – Hà Nội 01684 882 888
11 Đại Xanh Ngac tư Lục Quân – Sơn Đông – Sơn Tây – Hà Nội 0167 933 8559
12 Tuấn Anh Ngã ba Hòa Lạc – Bình Yên – Thạch Thất – Hà Nội 0167 308 1083
13 180 Nguyễn Thái Học- Thị trấn Phùng – Đan Phượng – Hà Nội 0979 619 318
14 Số 14 Số 64 Phố chùa thông – Sơn Tây – Hà Nội 043 383 2689
0947 404 843
15 QT Tân dược Hòa Lạc – Thạch Thất – Hà Nội 0974 771 209
1 Hà Linh Khu Bãi Lái – Thạch Hòa – Thạch Thất – Hà Nội 0988 681 133
17 Doãn Thị Mão 45 Tùng Thiện – Sơn Lộc – Sơn Tây – Hà Nội 043 393 1377
18 Tuấn Oanh Đường 84 – Kim Quan – Thạch Thất – Hà Nội 0976 249 699
19 Thu Vân Số 12 Thanh Vị – Sơn Lộc – Sơn Tây – Hà Nội 046 661 5499
20 Sen Trì – Bình Yên – Thạch Thất – Hà Nội 0977 131 663
21 Số 17 Đường 84 – Kim Quan – Thạch Thất – Hà Nội 043 367 1309
22 Số 54 Số 260 Thanh Vị – Sơn Lộc – Sơn Tây – Hà Nội 0978 441 599
23 Số 36 Sơn Đông – Sơn Tây – hà Nội 0976 576 516
24 Việt Hằng Cụm 6 – Thị trấn Phúc Thọ – Phúc Thọ – Hà Nội 0166 486 5140
25 Như Quỳnh Thị trấn Liên Quan – Thạch Thất – Hà Nội 043 367 0953
0944 060 488
26 Thanh Nga Cụm 11 – Võng Xuyên – Phúc Thọ – Hà Nội 0943 912 712