Đại lý bán sản phẩm của Khang Nữ Đan tại Sơn La

Quý khách có nhu cầu mua sản phẩm Khang Nữ Đan Tỉnh Sơn La vui lòng liên hệ với nhà phân phối và hệ thống các cửa hàng, đại lý phía dưới.

STT TÊN NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI
1 Quốc Đại Kim Chung – Yên Châu – Sơn La
2 Lê Văn Điểm Cầu Lương Chiềng Chăn – Mai Sơn 0167 671 0814
3 Mai Hương Tổ 4 Quyết Tâm – TP. Sơn La 0164 6066 899
4 Cô Miên TT Mường La – Mường La – Sơn La 0166 755 6386
5 Hồng Công TT Mộc Châu – Mộc Châu – Sơn La 0928 880 088
6 Lường Hà Cuông Mường Chùm – Mường La 0167 546 2927
7 Chị Phương TT Yên Châu – Yên Châu – Sơn La 022 3502 297
8 Số 9 Tổ 4 phường Quyết Tâm – TP. Sơn La 0169 938 8089
9 Thanh Can Tô Hiệu – TP. Sơn La 01688 173 026
10 Võ Thủy Thị trấn Hát Lót – Mai Sơn – Sơn La 0978 095 678
11 Thanh Mai Phường Quyết Tâm – TP. Sơn La 0973 528 573
12 Thùy Linh Mai Sơn – Sơn La 0978 977 282
13 Thanh Xuân Tôổ 5 – Chiềng Lề – Tp. Sơn La 0166 499 6222
14 Văn Cường Đường Cách mạng tháng 8 – TP. Sơn La 0979 812 709
15 Số 1 Mai Sơn – Sơn La 0975 956 373
16 Ngọc Thiện Chợ Trung tâm 0985 340 267
17 Cô Xuyên Nà Bó – Sơn La 0223 744 713
18 Tuấn Hùng Mường Bú 0976 455 114
19 Thanh Thanh Chiềng Khoang – Quỳnh Nhai – Sơn La 0165 203 8966
20 Mai Sơn – Sơn La 0984 658 310