Đại lý bán sản phẩm của Khang Nữ Đan tại Quận Đống Đa

Quý khách có nhu cầu mua sản phẩm Khang Nữ Đan tại Quận Đống Đa – Hà Nội vui lòng liên hệ với nhà phân phối và hệ thống các cửa hàng, đại lý phía dưới.

STT TÊN NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI
1 Sinh Thành 262 ngõ Chợ Khâm Thiên – Đống Đa 0422 601159
2 Hiển Dương 116 ngõ Chợ Khâm Thiên – Đống Đa 04629 33238
3 Phúc Thịnh 142 ngõ Chợ Khâm Thiên – Đống Đa 043
4 Thanh Sơn Số 7 Khâm Thiên – Đống Đa- Hà Nội 043 574 2367
5 Tư nhân 101 Ngõ 222 Lê Duẩn 0926 629 895
6 GPP Số 3 ngõ 122 Đường Láng – Đống Đa 0973 606 569
7 Thái Nghĩa 510 Đường Láng – Đống Đa 0912 445584
8 Đức Anh 52 Pháo Đài Láng 0904 526889
9 Trường Giang 88 Pháo Đài Láng – Đống Đa 043 8522 358
10 GPP 157 Pháo Đài Láng – Đống Đa 0164 969 5775
11 Ngọc Vân 165 Chùa Láng – Đống Đa 043 852 7281
12 Mạnh Phong 55 Chùa Láng – Đống Đa 0928 853 338
13 Bích Hà 17 Chùa Láng 043 572 6269
14 Đức Hà 90 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa 0902 117 076
15 Hải Triều 175 Khương Thượng – Đống Đa 0167 539 3157
16 Vina Medic 200 Thái Thịnh – Đống Đa 0989 099 615
17 Kim Ngân 172 Thái Thịnh – Đống Đa 0165 984 9688
18 Thảo Linh 37 Ngõ Thái Thịnh I – Đống Đa – Hà Nội 0975 696 283
19 GPP 125 Ngõ Thái Thịnh I – Đống Đa 0168 555 4620
20 Nguyễn Bàng 69 Thái Thịnh – Đống Đa 0164 542 0951
1 Tư nhân 36B – B1 Tôn Thất Tùng – Đống Đa 0985 680 915
2 Hoàng Dương 112 B3 Tôn Thất Tùng 1978 240 768
3 Hoàng Anh 105 A11 Tôn Thất Tùng 0169 559 4880
4 Tân Ninh Kiot 1, 2 chợ A12 Khương Thượng – Đống Đa 0976 788 041
5 29 Đông Tác 29 Đông Tác – Đống Đa 0127 812 3678
6 Hải Huyền 27 Đông Tác – Đống Đa 0912 667281
7 Phúc Hưng 123 C6 Kim Liên – Đống Đa 0989 229 388
8 P71 C8 Kim Liên – Đống Đa – Hà Nội 0985 516 424
9 Châm Oanh 104 B5 Phương Mai – Đống Đa 0963 967 802
10 Tư nhân 102 T7 Lương Đình Của – Đống ĐA 0169 288 8909
11 Đức Chung 115 E2 Phương Mai – Đống Đa 043 514 7440
12 Y dược Bình Minh 116 E2 Phương Mai – Đống Đa 0976 614 525
13 108 108 Kim Hoa – Đống Đa 0466 806 061
14 Ngọc Việt 198 Xã Đàn – Đống Đa 0166 853 1975
15 Quang Huy 28 Tổ 28 Phương Liên 043 5624 107
1 Sinh Thành 262 ngõ Chợ Khâm Thiên – Đống Đa 043 538 1498
17 Hiển Dương 116 ngõ Chợ Khâm Thiên – Đống Đa 0983 652 480
18 Phúc Thịnh 142 ngõ Chợ Khâm Thiên – Đống Đa 043 851 4686
19 Thanh Sơn Số 7 Khâm Thiên – Đống Đa- Hà Nội 043 5737 035
20 Tư nhân 101 Ngõ 222 Lê Duẩn 0976 133 202
21 GPP Số 3 ngõ 122 Đường Láng – Đống Đa
22 Thái Nghĩa 510 Đường Láng – Đống Đa
23 Đức Anh 52 Pháo Đài Láng
24 Trường Giang 88 Pháo Đài Láng – Đống Đa
25 GPP 157 Pháo Đài Láng – Đống Đa
26 Ngọc Vân 165 Chùa Láng – Đống Đa
27 Mạnh Phong 55 Chùa Láng – Đống Đa
28 Bích Hà 17 Chùa Láng
29 Đức Hà 90 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa
30 Hải Triều 175 Khương Thượng – Đống Đa
31 Vina Medic 200 Thái Thịnh – Đống Đa
32 Kim Ngân 172 Thái Thịnh – Đống Đa
33 Thảo Linh 37 Ngõ Thái Thịnh I – Đống Đa – Hà Nội
34 GPP 125 Ngõ Thái Thịnh I – Đống Đa
35 Nguyễn Bàng 69 Thái Thịnh – Đống Đa
36 Việt Anh 161 Đặng Tiến Đông – Đống Đa – Hà Nội
37 Thái hà 79 Trần Quang Diệu – Đống Đa – Hà Nội
38 Vĩnh Hà Số 9 Trần Quang Diệu – Đống Đa
39 Phúc Hưng 101 G2 Trung Tự – Đống Đa – Hà Nội
40 33 Đặng Văn Ngữ – Đống Đa – Hà Nội
41