Đại lý bán sản phẩm của Khang Nữ Đan tại Phú Thọ

Quý khách có nhu cầu mua sản phẩm Khang Nữ Đan tại Tỉnh Phú Thọ vui lòng liên hệ với nhà phân phối và hệ thống các cửa hàng, đại lý phía dưới.

STT TÊN NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI
1 Số 31 A51 Chợ Trung tâm Việt Trì 0968 897 666
2 Số 33 Khu 1 Vân Phù – Việt Trì – Phú Thọ 0210 3500 129
3 Số 31 Khu 1 Vân Phù – Việt Trì – Phú Thọ 0210 397 0033
4 Quỳnh Mai Chợ Vân Cơ – Việt Trì – Phú Thọ 0983 346 836
5 Ngọc Hải Tổ 9 – Khu 1B – Vân Phù – Việt Trì – Phú Thọ 0169 682 4113
6 Ngân Thủy Hùng Vương – Tiên Cát – Việt Trì – Phú Thọ 0914 223 243
7 Số 21 Tổ 35C – Phố Thi Đua – Tiên Cát – Việt Trì 0210 385 9973
8 Số 15 Kiot A52 Chợ Trung tâm Việt Trì – Phú Thọ 0917 370 779
9 Thành Công Khu Đầu Lô – Thị trấn Đoan Hùng – Phú Thọ 0168 433 6338
10 Số 01 Khu Đầu Lô – Thị trấn Đoan Hùng – Phú Thọ 0210 388 0033
11 Hồng Liên Chợ Dăn – Chợ Quan – Đoan hùng – Phú Thọ 0914 386 556
12 Số 27 Khu Phú Thịnh – Thị trấn Đoan Hùng – Phú Thọ 0943 2120 821
13 Hồng Vinh Tổ 36A Khu 17 Phường Gia Cẩm – Việt Trì 0916 011 699
14 Quầy Thuốc Số 8 Kiot 04 Chợ Gia Cẩm – Việt Trì – Phú Thọ 0210 384 9905
15 Nguyệt Châu Tổ 9 Khu 1 Văn Phú – Việt Trì – Phú Thọ 0904 663 228
16 Số 25 106 Trần Nguyên Hãn – Thanh Miếu – Việt Trì 0988 344 688
17 Quầy thuốc số 10 Số 292 Trần Phú – TP. Việt Trì – Phú Thọ 0210 3940 516
18 5555 Vân Cơ Khu 4 – Tổ 8 – Vân Cơ – Việt Trì – Phú Thj 0986 011 088
19 Khánh Linh Khu đường Nam Thị trấn Phong Châu – Phù Ninh 0210 350 3313
20 Số 23 Khu 6 xã Phú Lộc – Huyện Phù Ninh 0975 892 448
21 Số 17 Khu 4 Thị trấn Phong Châu – Phù Ninh 0973 214 330
22 Số 22 SN66 – Tổ 4 – Khu Đà Thợ – TT. Phong Châu 0979 505 509
23 Số 23 Khu 4 xã Phù Ninh – Huyện Phù Ninh – Phú Thọ 0210 3813 819
24 Số 05 Khu 12 xã Xuân Lộc – Huyện Phù Ninh 0210 3773 153
25 Số 51 Phố Vàng – Thanh Sơn 0210 387 3544
26 Thân Bôn 88 phố Cầu Đất – TT. Thanh Sơn – Phú Thọ 0168 858 5685
27 Quầy thuốc số 16 Thị trấn Thanh Sơn – Phú Thọ 0210 3874 116
28 Quầy thuốc số 15 Khu 9 Thạch Sơn – Lâm Thao – Phú Thọ 0988 926 993
29 Hồng Nhung Khu 5 TT Hồng SƠn, Lâm Thao, Phú Thọ 0210 378 6305
30 Số 14 Khu 9 Thạch Sơn – Lâm Thao – Phú Thọ 0210 3285 146