Đại lý bán sản phẩm của Khang Nữ Đan tại Nghệ An

Quý khách có nhu cầu mua sản phẩm Khang Nữ Đan tại Tỉnh Nghệ An vui lòng liên hệ với nhà phân phối và hệ thống các cửa hàng, đại lý phía dưới.

STT TÊN NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI
1 Thủy Tiên Thị trấn Quỳ Hợp 0383 883 339
2 Nga Bộ Chợ Thị trấn Quỳ Hợp 0978 838 713
3 Bác Thìn Thị trấn Quỳ Hợp 0965 231 065
4 Chị Hảo Chợ Thị trấn Quỳ Hợp 01693 471 044
5 Chị Dân Thị trấn Quỳ Hợp 0168 375 7833
6 Chị Hà Chợ Thị trấn Quỳ Hợp 0165 222 7289
7 Oi Trầm Chợ 3/2 – Quỳ Hợp 01694 286 707
8 Dì Tám Chợ 3/2 – Quỳ Hợp 0383 888 893
9 Xuân Quỳnh Nghĩa Hưng – Nghĩa Đàn 0986 272 585
10 Chị Nhung Quỳnh Thắng – Quỳnh Lưu 0977 826 205
11 Chị Hòa Thị xã Thái Hà 0987 935 554
12 Nghĩa Hiếu – Nghĩa Đàn 01655 660 716
13 Anh Giáp Thuận Sơn – Đô Lương 0982 209 197
14 Hiền Tri Cát Văn – Thanh Chương 01655 154 246
15 Tú Anh Văn Sơn – Đô Lương 01697 504 602
16 Hòa Sơn Thị trấn Đô Lương – Nghệ An 0383 871 129
17 Thủy Tráng Chợ Đô Lương – Nghệ An 0383 871 447
18 Bác Huệ Chợ Con Cuông – Nghệ An 0949 219 665
19 Thanh Huyền Xóm 3 Hoa Sơn – Anh Sơn – Nghệ An 01695 298 234
20 Anh Hòa Xóm 15 – Long Sơn – Anh Sơn 0987 708 837
21 Lam Năm Chợ Cầu – Thanh Chương – Nghệ An 0982 726 968
22 Chị Thu Xóm 11 Thượng Sơn 0962 418 356
23 Viết Cường Khối Xuân Hoa – TT Nam Đàn – Nghệ An 0974 821 651
24 Hào Hùng Khối 4A – TT Anh Sơn 0383 872 404
25 Chị Hà TT Anh Sơn – Nghệ An 0978 477 916
26 Chị Tâm TT Anh Sơn – Nghệ An 0975 714 388
27 Vân Trung Tân Sơn – Đô Lương 0975 015 478
28 Thảo Thân Thượng Sơn – Đô Lương 0383 869 356
29 Chị Hương Khối 5 – Thị trấn Con Cuông 0167 367 2309
30 Nga Nguyệt Chợ Con Cuông – Nghệ An 01689 233 123
31 DT Thương Chợ Con Cuông – Nghệ An 01692 810 398
32 DT Nga Văn Chợ Con Cuông – Nghệ An 0383 730 147
33 Ly Dũng Chợ Con Cuông – Nghệ An 0383 873 216
34 Hồng Anh Thị trấn Đô Lương – Nghệ An 0383 871 977
35 Chị Tuyết Lĩnh Sơn – Anh Sơn 0167 963 5561
36 Phương Mỹ Xóm 18A Nghi Liên – Vinh 0982 969 844
37 Tú Oanh 15B Nguyễn Phong Sắc – Vinh 0383 844 979
38 Trường Sinh 138 Nguyễn Phong Sắc – Vinh 0913 059 789
39 Chị Lý 33 Lê Ninh 0988 905 872
40 Huệ Lan 5 Phan Bội Châu 0383 853 613
41 Eximphar 3 Tuệ Tĩnh – TP. Vinh 0165 795 6858
42 Nguyệt Thủy 62 Tuệ Tĩnh – Vinh 0383 848 444
43 Hằng Huy 111 Phong Đình Cảng – TP. Vinh 0978 297 426
44 Lư Chính 142 Phong Đình Cảng 0985 352 065
45 Thu Hằng 228 Phong Đình Cảng – TP. Vinh 0915 869 796
46 Đông Á 78 Nguyễn Phong Sắc 0383 832 421
47 Ngọc Lan 44 Tuệ Tĩnh – Vinh 0383 524 417
48 Thạch Huyền 16B Tuệ Tĩnh – Vinh 0383 847 883
49 Tuấn Minh 2 Tuệ Tĩnh – Vinh 0917 757 754
50 Bảo An 144 Nguyễn Phong Sắc 0912 574 638
51 Chị Phương Nghi Hải – Cửa Lò 0383 947 404
52 Sỹ Oanh 36 Nguyễn Phong Sắc 0386 250 943
53 Châu Bửu Chợ Vinh 0912 411 511
54 Hương Sơn Chợ Vinh 0913 543 827
55 Nhân Hòa – Thành Đạt Chợ Vinh 0383 840 897
56 Cẩm Mai Chợ Mai Trang – Cửa Hội 0983 761 812
57 Tiến Lan Chợ Hôm – Cửa Lò 0383 947 567
58 Chị Hiền 16 Phạm Kinh Vỹ – Vinh 0972 651 304
59 Thủy Cảnh 62 Nguyễn Văn Trỗi 0942 992 696
60 BV Thành phố 178 Trần Phú 0383 838 702