Đại lý bán sản phẩm của Khang Nữ Đan tại Nam Định

Quý khách có nhu cầu mua sản phẩm Khang Nữ Đan Tỉnh Nam Định vui lòng liên hệ với nhà phân phối và hệ thống các cửa hàng, đại lý phía dưới.

STT TÊN NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI
1 Số 20 Xóm 2 Bình Hòa – Giao Thủy 0984 968 811
2 Phúc Diện 0944 445 477
3 Thu Hà Trung Thành – Vụ Bản – Nam Định 0985 678 621
4 Côn Lễ – Mỹ Lộc – Nam Định
5 Khối số 5 Chợ Dầu – TT Nam Định 0350 502 127
6 NT Trung Huyền 970 Trần Huy Liệu 0169 660 4979
7 An Duyên 0350 3822 807
8 Lan Tuấn 473 Trần Thánh Tông 0168 249 9948
9 Anh Phương 535 Trần Huy Liệu 0976 277 279
10 Như Luyến 0169 693 4688
11 Cao Thị Thảo 13 Giao Yến – Giao Thủy 0948 453 358
12 NT Phương Thảo 128 Trần Đăng Ninh – TP. Nam Định 0124 976 1207
13 Nam Hương 165 Tam Thôn – Trực Thuận – Trực Ninh – Nam Định 0919 128 273
14 Trung Liên Số 21 ….. Nghĩa 0966 807 665
15 Chợ Mai Xá – Mỹ Xá – TP. Nam Định 0963 742 819