Đại lý bán sản phẩm của Khang Nữ Đan tại Hòa Bình

Quý khách có nhu cầu mua sản phẩm Khang Nữ Đan tại Tỉnh Hòa Bình vui lòng liên hệ với nhà phân phối và hệ thống các cửa hàng, đại lý phía dưới.

STT TÊN NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI
1 Quầy thuốc Thanh Hội- Tân Lạc Hòa Bình 0164 443 6927
2 Quầy thuốc Ngọc Mỹ- Tân Lạc Hòa Bình 0164 613 220
3 Quầy thuốc Thị Trấn Mã Đức – Hòa Bình 0167 467 7202
4 Quầy thuốc Xã Mẫn Đức- Tỉnh Hòa Bình 0165 515 3872
5 Quầy thuốc Chợ Chùa- Tân Lạc- Hòa Bình 0988 63820
6 Quầy thuốc Chợ Đông Lai- Tân Lạc- Hòa Bình 0165 936 0506
7 Quầy thuốc Thị Trấn Mã Đức – Tân Lạc- Hòa Bình 0167 391 5983
8 Quầy thuốc Thị Xã Cao Phong- Hòa Bình 0985 246 566
9 Quầy thuốc Chợ Ốc- Xã Thượng Cốc- Tỉnh Hòa Bình 0218 386 031
10 Quầy thuốc Xóm Luống- Xã Thượng Cốc- Hòa Bình 0166 274 9113
11 Quầy thuốc Chợ Vũ Bản- Phố Độc Lập- Lạc Sơn- Hòa Bình 0979 407 384
12 Quầy thuốc Chợ Vũ Bản – Phố Độc Lập- Lạc Sơn- Hòa Bình 0128 629 4288
13 Quầy thuốc Xã Thượng Cốc- Tỉnh Hòa Bình 0983 348 502
14 Quầy thuốc Xã Xuất Hóa – Ngã Ba Xưa Lạc Sơn-Hòa Bình 0985 413 764
15 Quầy thuốc Chợ Thanh Hội- Tân Lạc- Hòa Bình 0169 627 5219
16 Quầy thuốc Thị Xã Cao Phong- Hòa Bình 0904 201 165
17 Quầy thuốc Xóm Dường Xã Ngọc Mỹ- Tân Lạc- Hòa Bình 0163 869 8789
18 Quầy thuốc Xã Mẫn Đức- Tân Lạc-  Tỉnh Hòa Bình 0164 206 1156
19 Quầy thuốc Thị Trấn Mãn Đức- Tỉnh Hòa Bình 0163 932 5202
20 Quầy thuốc Xã Mãn Đức- Tân Lạc-  Tỉnh Hòa Bình 0984 506 255
21 Quầy thuốc Chợ Phú Cường- Tân Lạc-Hòa Bình 0976 709 841
22 Quầy thuốc Tân Lạc- Hòa Bình 0163 643 5855
23 Thanh Hội- Tân Lạc Hòa Bình 0165 255 0625