Đại lý bán sản phẩm của Khang Nữ Đan tại Hà Tĩnh

Quý khách có nhu cầu mua sản phẩm Khang Nữ Đan tại Hà Tĩnh vui lòng liên hệ với nhà phân phối và hệ thống các cửa hàng, đại lý phía dưới. 

STT TÊN NHÀ THUỐC NGƯỜI ĐẠI DIỆN ĐỊA CHỈ
1 Nhân Sâm Phan Quang Hiệp 85 Vũ Quang – TP. Hà Tĩnh
2 Số 14 Nguyễn Thị Hương Xóm 5 xã Phú Phong – Hương Khê – Hà Tĩnh
3 Phan Thanh Thái Phan Thanh Thái 78 hải Thượng Lãn Ông – TP. Hà Tĩnh
4 Quầy thuốc 13 Nguyễn Thị Thu K2 – TT Hương Khê – Hà Tĩnh
5 Đinh Thị Anh Đinh Thị Anh Khối 8 – TT Hương Khê – Hà Tĩnh
6 Số 6 Nguyễn Thị Hoa K2 – TT Hương Khê – Hà Tĩnh
7 Nguyễn Thị Lương Nguyễn Thị Lương X7 T. Bàn – Thạch hà – Hà Tĩnh
8 Số 32 Nguyễn Thị Lục K1 – TT Hương Khê – Hà Tĩnh
9 Số 23 Lê Thị hà Số 30 Phan Đình Giót – TP. Hà Tĩnh
10 Hoàng Long Nguyễn Thị Trang Xã Cương Dán – Nghi Xuân – hà Tĩnh
11 Quầy thuốc Lê Thị Quyết Xã Thạch Kinh – Lộc Hà – Hà Tĩnh
12 Quầy thuốc Trần Thị Thủy Ngân Thị xã Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh
13 Quầy thuốc 27 Phạm Thị Thắm K1 – TT Hương Khê – Hà Tĩnh
14 Quầy thuốc Nguyễn Thị Thùy Vân Thạch Trung – Hà Tĩnh
15 Số 23 Nguyễn Thị Nga Chợ Hồng Lĩnh – TX. Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh
16 Nguyễn Văn Thắng Thạch Vĩnh – Thạch Hà – Hà Tĩnh
17 Trương Thị Khánh Ly Thạch Khê – Thạch Hà – Hà Tĩnh
18 Lê Thị Quỳnh Lê Thị Quyỳnh Xã Cẩm Nhượng – Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh