Uncategorized

Đại lý bán sản phẩm của Khang Nữ Đan tại Bắc Ninh

Quý khách có nhu cầu mua sản phẩm Khang Nữ Đan tại Bắc Ninh vui lòng liên hệ với nhà phân phối và hệ thống các cửa hàng, đại lý phía dưới. 

STT TÊN NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI
1 Số 48 Vệ An- TP Bắc Ninh 0977 406 050
2 463 Nguyễn Trãi- Bắc Ninh 0241 382 0791
3 Số 1 Đường Thành Bắc- TP Bắc Ninh 0987 792 775
4 Số 38 Đại Phúc – TP. Bắc Ninh 0973 443 084
5 Số 6 Đông Du – Quế Võ – Bắc Ninh 0123 2999 787
6 Quầy Tuyết Hương Chợ Ve – Tiên Du – Bắc Ninh 0947 382 866
7 Số 1 Dốc Hồ – Thuận Thành – Bắc Ninh 0979 078 758
8 NT Bình Dân Bò Sơn – Võ Cường – Bắc Ninh 0169 808 7652
9 Quầy số 10 Thị Cầu – TP. Bắc Ninh 0983 408 728
10 Số 5 Chợ Sơn – Việt Đoàn – Tiên Du – Bắc Ninh 0166 270 3666
11 Số 13 182 Nguyễn Gia Thiều – Bắc Ninh 0988 691 449
12 Số 25 Đường Vũ Kiệt – TP. Bắc Ninh 0168 659 8182
13 Số 2 Tiến An – Tp. bắc Ninh 0947 661 911
14 Quầy số 2 Dốc Hồ – Thuận Thành – Bắc Ninh 0241 3865 136
15 Quầy số 3 Phố Hồ – Thuận Thành – Bắc Ninh 0168 418 7647
16 Số 6 Đại Trạch – Đình Tổ – Bắc Ninh 0988 277 968
17 Số 4 Phố Khám – Thuận Thành – Bắc Ninh 0984 230 667
18 Số 5 Phố Khám – Thuận Thành – Bắc Ninh 0986 421 128
19 Số 8 Hòa Đình – Võ Cường – Bắc Ninh 0985 063 501
20 Trung Tâm 21 Nguyễn Văn Cừ – Ninh Xá – Bắc Ninh 0936 122 999
21 BV Huyện Thuận Thành BV Đa khoa huyện Thuận Thành 0985 725 804
22 Số 5 24 Nguyễn Văn Cừ 0976 566 826
23 Số 14 Chợ Độ – Ninh Xá – Bắc Ninh 0241 350 8940
24 Hồng Thắng 18 Nguyễn Văn Cừ – Ninh Xá – Bắc Ninh 0241 3821 699
25 Số 6 32 Nguyễn Văn Cừ – Ninh Xá – Bắc Ninh 0968 098 915

Ý kiến của bạn

Your email address will not be published. Required fields are marked *